โรงเรียนบ้านเขาพนม

ชื่อโรงเรียน บ้านเขาพนม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เขาพนม
เขต/อำเภอ เขาพนม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -