โรงเรียนบ้านเขาแก้ว

ชื่อโรงเรียน บ้านเขาแก้ว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล คลองยา
เขต/อำเภอ อ่าวลึก
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ krujum_krunid@hotmail.com
เว็บไซต์ -