โรงเรียนบ้านเขางาม

ชื่อโรงเรียน บ้านเขางาม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บ้านกลาง
เขต/อำเภอ อ่าวลึก
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ kraingsakplongtong@gmail.com
เว็บไซต์ -