โรงเรียนบ้านเขาล่อม

ชื่อโรงเรียน บ้านเขาล่อม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เขาใหญ่
เขต/อำเภอ อ่าวลึก
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/index_view.phpSchoo