โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดนาเหนือ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาเหนือ
เขต/อำเภอ อ่าวลึก
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ yuttb@hotmail.com
เว็บไซต์ -