โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล อ่าวลึกเหนือ
เขต/อำเภอ อ่าวลึก
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ Goodschools2554@hotmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/index_view.phpSchoo