โรงเรียนบ้านคลองชะมวง

ชื่อโรงเรียน บ้านคลองชะมวง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล พรุดินนา
เขต/อำเภอ คลองท่อม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ clongchamaung@gmail.com
เว็บไซต์ -