โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ

ชื่อโรงเรียน บ้านคลองท่อมเหนือ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล คลองท่อมเหนือ
เขต/อำเภอ คลองท่อม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/index.phpSchool_ID=