โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วยา

ชื่อโรงเรียน บ้านเขาสามหน่วยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล พรุดินนา
เขต/อำเภอ คลองท่อม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ t_nobnob@yahoo.com
เว็บไซต์ -