โรงเรียนคลองพน

ชื่อโรงเรียน คลองพน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล คลองพน
เขต/อำเภอ คลองท่อม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ tp114560@hotmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=108101005