โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน)

ชื่อโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล คลองท่อมใต้
เขต/อำเภอ คลองท่อม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -