โรงเรียนทุ่งต้นปีก

ชื่อโรงเรียน ทุ่งต้นปีก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เขาคราม
เขต/อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ kbtonpek@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.thungtonpek.ac.th