โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านทุ่ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เขาคราม
เขต/อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ chbanthung@gmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=108101003