โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ)

ชื่อโรงเรียน บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เขาคราม
เขต/อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ sao.1003@hotmail.com
เว็บไซต์ -