โรงเรียนบ้านคลองกำ

ชื่อโรงเรียน บ้านคลองกำ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล คลองประสงค์
เขต/อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ robeedah_18-31@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.klonggom.com/