โรงเรียนบ้านเกาะกลาง

ชื่อโรงเรียน บ้านเกาะกลาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล คลองประสงค์
เขต/อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ sp_galaxy@hotmail.com
เว็บไซต์ -