โรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ

ชื่อโรงเรียน บ้านคลองทราย ประชาอุทิศ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เขาทอง
เขต/อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.banklongsaiprachauitit school