โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า

ชื่อโรงเรียน บ้านเขาเทียมป่า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เขาทอง
เขต/อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ bankhaotiumpa@gmail.com
เว็บไซต์ -