โรงเรียนบ้านเขาทอง

ชื่อโรงเรียน บ้านเขาทอง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เขาทอง
เขต/อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ khaothongschool@gmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/index.phpSchool_ID=