โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านเขากลม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล หนองทะเล
เขต/อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -