โรงเรียนทุ่งพะยอม

ชื่อโรงเรียน ทุ่งพะยอม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล กระบี่น้อย
เขต/อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ sao_nathong@windowslive.com
เว็บไซต์ -