โรงเรียนบ้านเขาตั้ง

ชื่อโรงเรียน บ้านเขาตั้ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล กระบี่น้อย
เขต/อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ kaotang2009@hotmail.com
เว็บไซต์ -