โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม

ชื่อโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บางขัน
เขต/อำเภอ บางขัน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -