โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว

ชื่อโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บางขัน
เขต/อำเภอ บางขัน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ Banraiyaw@gmail.com
เว็บไซต์ -