โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย

ชื่อโรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล วังอ่าง
เขต/อำเภอ ชะอวด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -