โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร

ชื่อโรงเรียน ทางพูนวิทยาคาร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ทางพูน
เขต/อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ twpk_school@hotmal.com
เว็บไซต์ www.tpwk.ac.th