โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล

ชื่อโรงเรียน ช้างกลางประชานุกูล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ช้างกลาง
เขต/อำเภอ ช้างกลาง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -