โรงเรียนนบพิตำวิทยา

ชื่อโรงเรียน นบพิตำวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นบพิตำ
เขต/อำเภอ นบพิตำ
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ noppitam55@gmail.com
เว็บไซต์ www.noppitam.ac.th