โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ชื่อโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาพรุ
เขต/อำเภอ พระพรหม
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ tu.south@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.triamudomsouth.ac.th