โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ

ชื่อโรงเรียน เฉลิมราชประชาอุทิศ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ช้างซ้าย
เขต/อำเภอ พระพรหม
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ chp2554@gmail.com
เว็บไซต์ http://nsta1.net/chalermrat