โรงเรียนบางขันวิทยา

ชื่อโรงเรียน บางขันวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บ้านลำนาว
เขต/อำเภอ บางขัน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://www.bkv.ac.th