โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล

ชื่อโรงเรียน ท้องเนียนคณาภิบาล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท้องเนียน
เขต/อำเภอ ขนอม
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ thongniank@gmail.com
เว็บไซต์ www.thongnian.ac.th