โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์

ชื่อโรงเรียน เทพราชพิทยาสรรค์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เทพราช
เขต/อำเภอ สิชล
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ tps.school3000@gmail.com
เว็บไซต์ www.tpsschool.ac.th