โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

ชื่อโรงเรียน ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ฉลอง
เขต/อำเภอ สิชล
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ chalongrat10@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.chalongrat.ac.th