โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก

ชื่อโรงเรียน ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ทุ่งใหญ่
เขต/อำเภอ ทุ่งใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ thungyai_tcr@hotmail.com
เว็บไซต์ www.tcr.ac.th