โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร

ชื่อโรงเรียน กรุงหยันวิทยาคาร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล กรุงหยัน
เขต/อำเภอ ทุ่งใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ krungyan3233@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.sea12lms.com/krungyan