โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

ชื่อโรงเรียน ทุ่งใหญ่วิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท่ายาง
เขต/อำเภอ ทุ่งใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ thungyai-197@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.thungyaiwit.ac.th