โรงเรียนนาบอน

ชื่อโรงเรียน นาบอน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล แก้วแสน
เขต/อำเภอ นาบอน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ school_nb55@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.nbs.ac.th/