โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล

ชื่อโรงเรียน นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล หนองหงส์
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ nakhonpanya@hotmail.co.th
เว็บไซต์ http:/school.obec.go.th/nsp-school