โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์

ชื่อโรงเรียน ทุ่งสงสหประชาสรรค์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เขาขาว
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ tspschool.12@gmail.com
เว็บไซต์ -