โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

ชื่อโรงเรียน ทุ่งสงวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ควนกรด
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ tsw1school@hotmail.com
เว็บไซต์ www.tswit.ac.th