โรงเรียนทุ่งสง

ชื่อโรงเรียน ทุ่งสง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ถ้ำใหญ่
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ Thungsongschool@obec.go.th
เว็บไซต์ http://www.thungsong.ac.th/