โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ชื่อโรงเรียน ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท่าศาลา
เขต/อำเภอ ท่าศาลา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ teacher.chokchai@gmail.com
เว็บไซต์ www.thasala.ac.th