โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

ชื่อโรงเรียน ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เคร็ง
เขต/อำเภอ ชะอวด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -