โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

ชื่อโรงเรียน ชะอวดวิทยาคาร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ชะอวด
เขต/อำเภอ ชะอวด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.chauatwit.ac.th