โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา

ชื่อโรงเรียน ธัญญาวดีศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ไสหมาก
เขต/อำเภอ เชียรใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -