โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา

ชื่อโรงเรียน เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เสือหึง
เขต/อำเภอ เชียรใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ Chanidacmu@gmail.com
เว็บไซต์ www.chsw.ac.th