โรงเรียนเชียรใหญ่

ชื่อโรงเรียน เชียรใหญ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล แม่เจ้าอยู่หัว
เขต/อำเภอ เชียรใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ chianyaischool@hotmail.com
เว็บไซต์ www.cy.ac.th