โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา

ชื่อโรงเรียน นางเอื้อยวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ควนกลาง
เขต/อำเภอ พิปูน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.nuw.ac.th