โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ชื่อโรงเรียน ฉวางรัชดาภิเษก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ไสหร้า
เขต/อำเภอ ฉวาง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ chawangrat@ratchada.ac.th
เว็บไซต์ www.ratchada.ac.th